ESITTELY

Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry on v. 1998 perustettu sosiaalialan yleishyödyllinen järjestö. Yhdistys toimii luovasti mielenterveyskuntoutujien etujen ja palvelujärjestelmän kehittämiseksi aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivään yhteiskuntaan.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja tukea ja kehittää mielenterveystyötä.